top of page

תכתבו מכתב

פרטיות המכתבים חשובה לנו, המכתבים לא ישותפו עם אף גורם חוץ ממשפחת החייל/ת שוטר/ת עליהם נכתב המכתב.

אם רוצים עזרה עם המכתב , תלחצו פה

תרצו להוסיף את כתובת האימייל שלכם למכתב לצד השם שלכם? פרט זה יאפשר למשפחה ליצור קשר עמכם במידה וירצו.

תודה על השתתפותך, נכתוב לך כשהחבילה תימסר למשפחה.
אם תרצו לשלוח מכתב נוסף לחייל/ת זה/זו או אחרים, אנא מלאו שוב את השאלון

bottom of page