top of page
homebackground.jpg

מכתבים לזכרם

שכל ילד/ה יגדלו עם סיפורים על ההורה הגיבור/ה שלהם

מחיילים, לילדי חיילים

בצער רב, הרבה הורים נפלו במהלך שירותם למדינה. דרך הפרוייקט הזה, נאסוף מכתבים שנכתבו על ידי חיילים שהכירו אותם אישית, ונמסור חבילה של זכרונות וסיפורים לילדיהם לפני האזכרה

home3.png
home2.png
home1.png
Arrow 1.png
Arrow 2.png
Arrow 3.png
home4.png

פרטיות המכתבים חשובה לנו, המכתבים לא ישותפו עם אף גורם חוץ ממשפחת החייל/ת עליהם נכתב המכתב

עבור

23

ילדים

על

11

חיילים שנפלו

,עד כה

38

מכתבים נכתבו

תעזרו לנו להגיע לכולם

תודה על השתתפותך

שאלות? תכתובו לנו
rememberwithletters@gmail.com

הפרוייקט הזה הוקם לזכר נעם אשרם ז״ל וכל הגיבורים וגיבורות שנפלו בהגנה על מדינת ישראל

bottom of page